Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:19

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:7) om priset på blanketter till valsedlar och på kuvert till valsedelsförsändelse;

beslutade den 4 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:7) om priset på blanketter till valsedlar och på kuvert till valsedelsförsändelse skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000.