Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:33

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2001 års taxering;¹

beslutade den 18 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i renskötsel som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande: 560 kr för renkalv, 960 kr för vuxen honren och 1 065 kr för vuxen hanren. I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

¹Beträffande 2000 års taxering, se RSFS 1999:28.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid 2001 års taxering.