Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:5

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:9) om beräkning av fordonsskatt;

beslutade den 28 februari 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 36 § första stycket fordonsskattelagen (1988:327) och 5 § andra stycket fordonsskatteförordningen (1993:1028) efter samråd med Vägverket att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:9) om beräkning av fordonsskatt skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2000.