Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:1

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2000;

beslutade den 10 januari 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 5 915 kr per invånare i kommunen den 1 november 1999.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 690 kr, 3 418 kr, 381 kr, 1 946 kr respektive 7 126 kr per invånare i kommunen den 1 november 1999 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 129 kr per invånare i landstinget den 1 november 1999.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2000.