Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:31

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2002 genom verkets föreskrifter RSFS 2001:20

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750)att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser inre fart och som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Närfart:

    
Årslön i kr  Skatteavdrag i %
lägst högstav
   engångsbeloppet
0-9 9990
10 000-16 80016
16 801-100 00010
100 001-110 00030
110 001-208 00040
208 001-307 00036
307 001-446 00052
446 001- 57
    
Fjärrfart:   
    
Årslön i kr  Skatteavdrag i %
lägst högstav
   engångsbeloppet
0-9 9990
10 000-16 80015
16 801-123 00010
123 001-210 00040
210 001-307 00036
307 001-446 00052
446 001- 57
_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.
Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1999:27) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).