Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:4

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter på punktskatteområdet;

beslutade den 21 februari 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 26 § förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter att följande föreskrifter på punktskatteområdet skall upphöra att gälla den 1 mars 2000, nämligen

Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:28, RSV Ip 1984:15) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk, och

Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:34, RSV IP 1984:19) om avgift på bekämpningsmedel.

_________________