Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:3

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter på fastighetstaxeringsområdet;

beslutade den 14 februari 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § och 15 kap. 1 § jämfört med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att följande föreskrifter på fastighetstaxeringsområdet skall upphöra att gälla den 1 mars 2000, nämligen

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:38) för 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar, och

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:32) för 1998 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.