Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:38

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2000-03-01 genom RSFS 2000:3.

Riksskatteverkets föreskrifter för 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar;


beslutade den 20 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 § och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att det som Riksskatteverket föreskrivit om fastighetstaxering beträffande Kristianstads eller Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i stället gälla vart och ett av de geografiska områden som dessa län omfattade.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 1997.