Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1999:20

OBS! Dessa föreskrifter har ändrats 2000-06-01 genom RSFS 2000:8 och 2000-10-10 genom RSFS 2000:13

Det ursprungliga dokumentet är drygt 200 A4-sidor. För att få det
hanterbart här har vi delat det i ett antal deldokument.

Hela dokumentet i nedladdningsbart ASCII-format Zip, 85.9 kB.
RSV S 1999:39 - rekommendationer om värdering av bilförmån

Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering;

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att meddela följande föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering.

 

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

 

Genomsnittspris för bilar sex år eller äldre

3 § Är förmånsbilens årsmodell sex år eller äldre, skall nybilspriset anses motsvara fyra prisbasbelopp vilket för år 2000 motsvarar 146 400 kr, om inte det verkliga nybilspriset, med tillägg av anskaffningskostnad för extrautrustning, är högre.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering.