Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Billerud AB1
RSV M 2001:38

Erbjudandet
   AssiDomän AB (AssiDomän) har uppgett följande.    

Ordinarie bolagsstämma i AssiDomän beslutade den 22 maj 2001 om utdelning av samtliga innehavda aktier i Billerud AB (Billerud) till sina aktieägare.    

För varje 13-tal aktier i AssiDomän erhölls 6 aktier i Billerud.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Billerud var den 16 november 2001.   

Kontant utdelning lämnades inte.    

Sista dag för handel med aktier i AssiDomän med rätt att deltaga i utdelningen var den 13 november 2001.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

AssiDomän har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Billerud är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i AssiDomän delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Billerud. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i AssiDomän på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Billerud. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i AssiDomän förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i AssiDomän med rätt till utdelning av aktier i Billerud var den 13 november 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktie i AssiDomän var denna dag 272 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 14 november 2001, då den lägsta noterade betalkursen för aktie i AssiDomän var 250 kr.    

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i AssiDomän bör 92 procent (250 : 272) hänföras till aktierna i AssiDomän och 8 procent till aktier och aktieandelar i Billerud.

Exempel:    Om anskaffningsutgiften för en aktie i AssiDomän före utdelningen var 200 kr skall 184 kr (0,92 x 200) hänföras till aktien i AssiDomän och 16 kr (0,08 x 200) till aktieandelarna i Billerud.    

Eftersom det krävdes 13 aktier i AssiDomän för att erhålla 6 aktier i Billerud blir anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud 34,67 kr ((13 : 6) x 16).

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:49.