Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om bl.a. innehållet i publikationen Riksskatteverkets meddelanden  
RSV M
2001:1
Riksskatteverket (RSV) har t.o.m. år 2000 publicerat sina rekommendationer m.m. i Riksskatteverkets meddelanden i olika serier.

Under hösten 2000 har emellertid RSV bestämt att följande ska gälla fr.o.m. 2001.

RSV:s rekommendationer m.m. ska benämnas RSV:s allmänna råd och ges ut i en enda serie och tas in i en särskild publikation, Riksskatteverkets allmänna råd.

De allmänna råden får till skillnad från rekommendationerna m.m. inte innehålla bl.a. redogörelser för gällande rätt utan endast verkets allmänna råd om tillämpningen av en viss förfatning, som anger hur någon kan eller bör handla i vissa hänseenden. De allmänna råden får även innehålla regler som på annat sätt ska främja en enhetlig rättstillämpning.

Den typ av redogörelser för bl.a. gällande rätt, som fanns i de tidigare rekommendationerna m.m. får i stället publiceras i Riksskatteverkets meddelanden. I denna publikation ska även tas in RSV:s informationer om internationella överenskommelser, som tidigare publicerats i Riksskatteverkets författningssamling. Riksskatteverkets meddelanden får också innehålla annan information, som inte lämpligen bör publiceras i annan form.