Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information med anledning av uppdelning av anskaffningsvärdet för aktier i Investment AB Öresund på grund av utdelning av aktier i TMT One AB
RSV M 2001:4

Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 16 november 2000 var aktieägare i Öresund erhöll för varje aktie i Öresund en aktie av serie A i TMT One AB (TMT), tidigare AB Rivus.

Ingen kontant utdelning gjordes samtidigt med utdelningen av aktier.

Skatteregler

Utdelning av aktier från svenskt aktiebolag är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda. TMT bedriver värdepappershandel. Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 20 mars 2000 ansett att detta inte hindrar att utdelningen kan vara skattefri. Bolaget har uppgett att även övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Utdelningen av aktier i TMT ska således inte beskattas.

Anskaffningsvärdet på aktierna i Öresund ska delas upp mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i TMT. Den del av anskaffningsvärdet för aktierna i Öresund som svarar mot minskningen av marknadsvärdet till följd av utdelningen ska hänföras till aktierna i TMT och återstoden till aktierna i Öresund.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Öresund med rätt till utdelning var den 13 november 2000 då lägsta betalkurs för aktierna var 340 kr. Den första dagen för handel med aktier i Öresund utan rätt till utdelning var den 14 november 2000, då lägsta betalkurs för aktierna var 280 kr.

Av det ursprungliga anskaffningsvärdet på aktierna i Öresund bör 82 procent (280 : 340) hänföras till aktierna i Öresund och 18 procent (60 : 340) till aktierna i TMT.1

Exempel:

Anskaffningsvärdet för aktierna i Öresund antas vara 1 000 kr. Av detta belopp ska 82 procent eller 820 kr hänföras till aktierna i Öresund och 18 procent eller 180 kr hänföras till aktierna i TMT.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:5.