Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:39


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering;


beslutade den 20 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering¹ att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1²

¹Föreskrifterna omtryckta RSFS 1989:14
²Senaste lydelsen RSFS 1995:23

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 92För AFT 94För AFT 96
19900,50  
19910,45  
19920,450,50 
19930,450,50 
19940,450,500,50
19950,450,500,50
19960,450,500,50
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 1997.