Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:16

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1994:12) för kontrollantverksamheten och tillsynen i övrigt avseende vadhållning i samband med hästtävling;

beslutade den 26 juli 1996.

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets föreskrifter för kontrollantverksamheten och tillsynen i övrigt avseende vadhållning i samband med hästtävling (RSFS 1994:12) skall upphöra att gälla den 1 september 1996.