Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:35

Riksskatteverkets föreskrifter om sjömansskattetabeller för år 1997;

beslutade den 13 december 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 9 a § lagen (1958:295) om sjömansskatt och 13 c § sjömansskattekungörelsen (1958:301) tabeller för beräkning av sjömansskatt för inkomståret 1997, nämligen dels sjömansskattetabell F, fjärrfart, bilaga 1, dels sjömansskattetabell N, närfart, bilaga 2¹.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997. De tillämpas i fråga om sjömansskatt som avräknas från beskattningsbar inkomst som är hänförlig till år 1997.

¹Bilagorna är uteslutna här. Tabellerna finns tillgängliga hos skattemyndigheterna