Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:11

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter och anvisningar (RSV Im 1979:6, RSFS 1979:31), om lagerskatteavdrag för vissa fordon.

beslutade den 3 maj 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) att Riksskatteverkets föreskrifter och anvisningar (RSV Im 1979:6, RSFS 1979:31), om lagerskatteavdrag för vissa fordon skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1996.