Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:27

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av naturaförmån i form av kost och bostad vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1997¹;

beslutade den 28 november 1996.

Med stöd av 13 d § sjömansskattekungörelsen (1958:301) föreskriver Riksskatteverket att värdet av naturaförmån i form av kost och bostad eller motsvarande till arbetstagare som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen (1958:295) om sjömansskatt skall vara 3 155 kr per månad.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor från den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1997.

¹ Beträffande utgiftsåret 1996, se RSFS 1995:11