Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:11

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av naturaförmån i form av kost och bostad vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1996;(1)

beslutade den 23 november 1995

Med stöd av 13 d § sjömansskattekungörelsen (1958:301) föreskriver Riksskatteverket att värdet av naturaförmån i form av kost och bostad eller motsvarande till arbetstagare som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen (1958:295) om sjömansskatt skall vara 2 910 kr per månad.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor från den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1996.

(1) Beträffande utgiftsåret 1995, se RSFS 1994:19