Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:17

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1115.

Riksskatteverkets föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus;

beslutade den 17 september 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 11 § första stycket lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och förordningen (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus följande.

Skattemyndigheten i det län där fastigheten respektive bostadsrätten är belägen skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag.

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag, då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.