Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:4

Riksskatteverkets föreskrifter om handläggningen av ärenden om skattereduktion enligt lagen (1995:162 om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 § lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar och förordningen (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar följande.

Skattemyndigheten i det län, där den som ansöker om skattereduktion enligt lagen (1995:1623) om skatterereduktion för riskkapitalinvesteringar har sin hemortskommun enligt 66 § kommunalskattelagen (1928:370), skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt förstnämnda lag.

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag, då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och skall tillämpas vid debiteringen av skatt på grund av 1997 och 1998 års taxeringar.