Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:34

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2004-01-01 genom SFS 2003:1137.

Riksskatteverkets föreskrifter om det centrala utsökningsregistrets innehåll enligt 6 § 1 utsökningsregisterlagen (1986:617);

beslutade den 6 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 § utsökningsregisterförordningen (1986:678) att i mål om återbetalningsskyldighet av underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall det bidragsberättigade barnets personnummer registreras i det centrala utsökningsregistret.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997.