Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:1

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp per invånare i kommunen den 1 november 1995 skall vara 5 073 kr.

2 § Enhetligt belopp per invånare i landstinget den 1 november 1995 skall vara 1 352 kr

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 januari 1996 och gäller vid beräkningen av generellt statsbidrag för bidragsåret 1996.