Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:33

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1997¹;

beslutade den 6 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1997.

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 810 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 294 kr i månaden och för varje barn 2 022 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 327 kr i månaden för tid därefter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller under år 1997.

¹Beträffande år 1996, se RSFS 1996:5