Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:24

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997¹;

beslutade den 28 november 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 67 § uppbördsförordningen (1967:626) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad.

RegionBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/årkr/månad
Stor-Stockholm74361
Stor-Göteborg77564
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare68056
Övriga kommuner65454
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning58849
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997.

¹ Beträffande 1996, se RSFS 1995:13