Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:13

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996;(1)

beslutade den 23 november 1995

Riksskatteverket fastställer med stöd av 67 § uppbördsförordningen (1967:626) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad.

RegionBostadsförmånsvärdet beräknat 
 per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/årkr/månad
Stor-Stockholm72460
Stor-Göteborg76864
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare66855
Övriga kommuner64253
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning57748
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996.

(1) Beträffande utgiftsåret 1995, se RSFS 1994:16