Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:32

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1997 års taxering;1

beslutade den 6 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i renskötsel som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande: 490 kr för renkalv, 830 kr för vuxen honren och 920 kr för vuxen hanren.

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid 1997 års taxering.

¹Beträffande 1996 års taxering, se RSFS 1995:17.