Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:29

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1998-01-01 genom RSFS 1997:25

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 6 december 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 7 § andra stycket uppbördslagen (1953:272) följande tabell för beräkning av avdrag för preliminär A-skatt på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp) och som uppbärs tillsammans med annan inkomst som utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av arbete.

Årslön i kr Prel skatt i % av engångsbelopp
lägsthögst 
110 0000
10 00170 00036
70 001110 00028
110 001205 00039
205 001230 00036
230 001275 00060
275 001-57
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1995:16) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).