Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:25

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid 1998 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997¹;

beslutade den 28 november 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen 
lunch eller middag52 kr
frukost26 kr
Helt fri kost (minst tre måltider)130 kr
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid 1998 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997.

¹ Beträffande föregående år, se RSFS 1995:12