Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:12

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996, vid 1997 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996;(1)

beslutade den 23 november 1995

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen
lunch eller middag: 48 kr
frukost: 24 kr

Helt fri kost
(minst tre måltider): 120 kr

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996, vid 1997 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996.

(1) Beträffande föregående år, se RSFS 1994:17.