Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:22Traktorns nyanskaffningsvärde i kronorAvdrag i procent av bruttolönen

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1997;¹

beslutade den 15 november 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter, 11 § tredje stycket uppbördslagen (1953:272) samt 64 § uppbördsförordningen (1967:626) följande.

¹ Beträffande utgiftsåret/inkomståret 1996, se RSFS 1995:10.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare, under förutsättning att arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa undantaget), vid beräkning av arbetsgivaravgift och avdrag för preliminär A-skatt göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 105,53 kronor.

För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 105,53 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Riksskatteverkets författningssamling 1996:22Traktorns nyanskaffningsvärde i kronorAvdrag i procent av bruttolönen

För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

3 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

4 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

6 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

7 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1997.