Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:23

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter m.m. inom punktskatteområdet;

beslutade den 15 november 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 26 § förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter att följande föreskrifter m.m. inom punktskatteområdet skall upphöra att gälla den 16 december 1996, nämligen

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:18, RSV Ip 1984:6) om skatt på tobaksvaror,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:21, RSV Ip 1984:9) om skatt på videobandspelare,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:26, RSV Ip 1984:13) om skatt på vissa resor,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:36, RSV Ip 1984:21) om skatt på vissa dryckesförpackningar,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:73, RSV Ip 1984:26) om skatt på tobaksvaror; ändring av RSFS 1984:18, RSV Ip 1984:6,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:75, RSV Ip 1984:28) om skatt på tekniska preparat,

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:76, RSV Ip 1984:29) om särskild varuskatt och utjämningsavgift på choklad och konfektyrvaror samt vissa biscuits och wafers, samt

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1988:44) om redovisning av skatt på bingospel.