Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:26

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2001-01-01 genom RSFS 2000:30.
  
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägst högstengångsbelopp
0-8 7990
8 800-13 2008
13 201-68 00036
68 001-108 00030
108 001-204 00040
204 001-247 00037
247 001-302 00055
302 001-398 00052
398 001- 57
_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1998:28) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).