Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:28

OBS!    Dessa föreskrifter har upphävts 2000-01-01 genom verkets föreskrifter RSFS 1999:26.

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 17 december 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr 
lägst - högstSkatteavdrag i % av engångsbelopp
0 -  8 7990
8 800 -  13 2007
13 201 - 68 00036
68 001 - 105 00029
105 001 - 204 00039
204 001 - 245 000    37
245 001 - 299 000    54
299 001 - 389 000    51
389 001 -56
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1997:25) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).