Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. 2004-01-01 genom
RSFS 2003:35
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);
RSFS 2002:27
Skattebetalning
Utkom från trycket den 23 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr lägst högstSkatteavdrag i % av engångsbelopp
    
-16 399 0
16 400  -19 20022
19 201  -24 00027
24 001  -60 00033
60 001  -108 00027
108 001  -273 60036
273 601  -300 00033
300 001  -448 80052
448 801  - 57
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2001:19) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).