Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. den 1 januari 2005 genom verkets föreskrifter SKFVS 2004:29.
Riksskatteverkets föreskrifter
om skatteavdrag från ersättning för
arbete som inte avser bestämd
tidsperiod eller inte betalas ut
regelbundet, engångsbelopp:

RSFS 2003:35
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 12 december
2003
beslutade den 8 december 2003.

    Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp, och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr lägst högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0-16699   0
16700-20400 22
20401-25200 31
25201-58800 34
58801-111600 28
111601-280800 38
280801-309600 34
309601-460800 53
460801-  58
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2002:27) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet, engångsbelopp.