Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värdering vid fastighetstaxering;1

  

RSFS 2001:29


beslutade den 17 december 2001

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1²

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 96För AFT 98För AFT 00
19940,50  
19950,50   
19960,500,50 
19970,450,50 
19980,450,500,50
19990,450,450,50
20000,400,450,50
2001 0,40 0,45 0,45

1Föreskrifterna omtryckta RSFS 2000:9
2Bilagan ändrad senast genom RSFS 2000:21

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 2002.