Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:31

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1115.

Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst;

beslutade den 20 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 21 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 2 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Skattemyndigheten i Göteborg skall i stället för beskattningsmyndighet enligt 8 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta vara beskattningsmyndighet beträffande särskild inkomstskatt på sjöinkomst enligt 5 § första stycket 13 nämnda lag.
_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:29) om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst.