Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:9

Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

Riksskatteverket har i beslut den 28 juni 1999 (Dnr 6318-99/290) lämnat besked för år 1999 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och om fartyget har klassificerats till fjärrfart eller närfart.

 

FartygÄgareBeslut
   
SIVY104 62 STOCKHOLMFjärrfart för 1999
SIWB104 62 STOCKHOLMFjärrfart för 1999
SDHW402 72 GÖTEBORGFjärrfart för 1999
finns ännu ejBox 19430 82 DONSÖFjärrfart för 1999
SDAW430 82 DONSÖFjärrfart för 1999
SGUF127 30 SKÄRHOLMENFjärrfart för 1999
SJRZ471 21 SKÄRHAMNFjärrfart för 1999
SKQJ471 31 SKÄRHAMNFjärrfart för 1999
SHFN421 31 VÄSTRA FRÖLUNDAFjärrfart för 1999
SKGNFINLANDNärfart för 1999
¹I fråga om Tell av Donsö, SDAW, avser klassificeringen även år 1998.