Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:21

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2000;¹

beslutade den 29 november 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 111,80 kronor.

För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 111,80 kronor eller enligt nedanstående tabell.

 TraktornsAvdrag i 
 nyanskaffningsvärdeprocent av 
 i kronorbruttolönen 
- 200 00055 
200 001 - 315 00060 
315 001 - 400 00065 
400 001 - 500 00070 
500 001 - 585 00075 
585 001 - 80 
För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

¹Beträffande beskattningsåret 1999, se RSFS 1998:18.

___________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2000.