Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:30

Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

Riksskatteverket har i beslut den 20 december 1999 (Dnr 11888-99/290) lämnat besked för år 1999 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering). Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och om fartyget har klassificerats till fjärrfart eller närfart.

FartygÄgareBeslut
NYBYGGE 985 Reg beteckning finns ännu ejPartrederiet för Nybygge 895 Box 101 471 22 SKÄRHAMNFjärrfart för 1999
MANON Reg beteckning SIWN Wallcarrier Box 17086 104 62 STOCKHOLMFjärrfart för 1999
MIGNON Reg beteckning SJCD Wallfreight AB Box 17086 104 26 STOCKHOLMFjärrfart för 1999
NANNY Reg beteckning SLAZ Partrederiet för Nanny Box 47 430 82 DONSÖFjärrfart för 1999
FINNEEAGLE Reg beteckning SKUH Poseidon Schiffahrt AG /AB Finnlines LTD/ Box 655 114 21 STOCKHOLMNärfart för 1999
HALMIA Reg beteckning SJQO Rederi AB Halmia /Bo Barknetz/ Dovkullevägen 3 430 31 ÅSAFjärrfart för 1999
FartygÄgareBeslut
NYBYGGE 419 Reg beteckning finns ännu ejDag Engströms Rederi AB Box 115 453 23 LYSEKILFjärrfart för 1999
HARLEY DAVIDSON I Reg beteckning SBRE Catten Restaurang AB Storkyrkobrinken 9 111 28 STOCKHOLMFjärrfart för 1999