Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:2

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1999-12-01 genom RSFS 1999:16.

Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483);

beslutade den 20 januari 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 3 %.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 1999 och tillämpas fr.o.m. februari 1999. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1998:14) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).