Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:24, RSV Du 1979:9) om skatteavdrag på semesterlön m.m.

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:47
Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:24, RSV Du 1979:9) om skatteavdrag på semesterlön m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av år 2006.