Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2005

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 13 januari 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:01
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2005.


Allmänna råd:
Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2005 bör anses vara 3,24 procent.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2007-2009 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under år 2006.

¹Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan år 2004, se SKV A 2005:1.