Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2004

Datum: 2005-01-14

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 14 januari 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:01

   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2004.

Allmänna råd:
   Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2004 bör anses vara 4,31 procent.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2006–2008 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under år 2005.