Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;¹
  
SKVFS 2005:16
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 11 november 2005 Omtryck
Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2005. (Zip-fil)
Uppdaterad fil Zip, 22.2 kB. (2005-11-24)

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2005. (Zip-fil)
Uppdaterad fil Zip, 5 kB. (2005-11-24)

Filerna kommer att uppdateras fortlöpande vid eventuella ändringar eller om nya bilmodeller tillkommer.

Ändringarna har också lagts in i bilförmånsprogrammet.

beslutade den 7 november 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tilllämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering ska ha följande lydelse.
  

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2005 bestäms enligt följande.

Nybilspriser för lätta l

astbilar

2 §  Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2005 bestäms enligt följande.

Klicka på valfritt alternativ
Personbilar
Lätta lastbilar
  
_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2005 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.