Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter
om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;¹
SKVFS 2004:38
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdering av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2005 bestäms enligt följande.

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:39

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:13

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:16

Nybilspriser för lätta l

astbilar

2 §  Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2005 bestäms enligt följande.

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:39

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:13

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:16
  

Klicka på valfritt alternativ

Personbilar

Lätta lastbilar

¹Beträffande bilar av årsmodell 1992 - 2001, se RSFS 2001:23 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering. Beträffande bilar med tillverkningsår 2002, se RSFS 2001:14, RSFS 2002:3, RSFS 2003:14 och RSFS 2002:16 Pdf, 37.1 kB. som tillämpas för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering samt RSFS 2002:29 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering. Beträffande bilar med tillverkningsår 2003, se RSFS 2003:31 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering. Beträffande bilar med tillverkningsår 2004 se SKVFS 2004:37 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.

______________

SKVFS 2004:38

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.

SKVFS 2005:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 4 juli 2005 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.

SKVFS 2005:16

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2005 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.