Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 och vid 2007 års taxering;¹
SKVFS 2005:23
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 18 november 2005
beslutade den 14 november 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, skall vara 64,24 kronor.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.
 
 

En fri måltid om dagen 
  lunch eller middag64 kr
  frukost32 kr
  
Helt fri kost 
(minst tre måltider)160 kr

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 och vid 2007 års taxering.

¹Beträffande beskattningsåret 2005 och 2006års taxering, se SKVFS 2004:25.