Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering;¹
SKVFS 2004:25
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 19 november 2004
beslutade den 15 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, skall vara 63,03 kronor.
   I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen 
  lunch eller middag64 kr
  frukost32 kr
  
Helt fri kost 
(minst tre måltider)160 kr
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering.

¹ Beträffande beskattningsåret 2004 och 2005 års taxering,
se RSFS 2003:41.