Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om genomsnittspriset i Sverige för en normal
lunch att tillämpas vid beräkning av
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för
beskattningsåret 2004 och vid 2005 års
taxering;1
RSFS 2003:41
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den
28 november 2003
beslutade den 24 november 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, skall vara 61,35 kronor.
   I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen  
 lunch eller middag62 kr
 frukost31 kr
Heltfri kost
 (minst tre måltider) 155 kr
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering.

1Beträffande beskattningsåret 2003 och 2004 års taxering,
se RSFS 2002:23.