Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering;1
RSFS 2002:23
Inkomstbeskattning
Skattebetalning
Utkom från trycket den 25 november 2002

beslutade den 18 november 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, skall vara 60,15 kronor.
   I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen 
lunch eller middag60 kr
frukost30 kr
  
Helt fri kost 
(minst tre måltider)150 kr
_________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering.

 1Beträffande beskattningsåret 2002 och 2003 års taxering, se RSFS 2001:22.